• System UrusNiaga

  Company – Mailer

  Ini adalah paparan Mailer yang terdapat dalam module company di System Urusniaga. Fungsi Mailer ini membolehkan anda menghantar e-mel kepada pelanggan mahu pun pembekal. Secara default, sistem akan menghantar e-mel menggunakan domain urusniaga.my.

  Anda boleh menggunakan e-mel anda sendiri untuk kelihatan e-mel dihantar dari anda dan setiap company boleh dikonfigurasi menggunakan mailer yang pelbagai. Mailer bermaksud, penghantar e-mel. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

  Comments Off on Company – Mailer
 • System UrusNiaga

  Products & Services – Stock Management Updates Notifications

  System Urusniaga Stock Management di modules Products & Services telah dikemaskini mempunyai notifikasi yang akan memberitahu apabila stok produk anda telah mencapai minimum, notifikasi ini boleh di enable apabila anda “Tetapkan Amaran apabila stok mencapai minimum” pada produk fizikal yang anda mahukan. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

   

  Comments Off on Products & Services – Stock Management Updates Notifications
 • System UrusNiaga

  Settings – Currency Code

  Ini adalah paparan Currency Code yang terdapat dibahagian Setting System Urusniaga, yang membolehkan anda membuat tetapan untuk menambah kod mata wang yang baharu, mengemaskini kod mata wang yang sedia ada dan memadam kod mata wang. Untuk menambah kod mata wang, Anda perlu mengisi borang yang disediakan dan seterusnya menyimpan maklumat tersebut. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

  Comments Off on Settings – Currency Code
 • System UrusNiaga

  Company – Tax Rates

  Ini adalah paparan Tax Rates yang terdapat dalam module company di System Urusniaga. Fungsi kadar cukai ini membenarkan Anda untuk menambah, mengemaskini dan memadam cukai yang telah ditetapkan. Buat masa ini Cukai GST telah ditambah secara lalai dan kadar cukai 6% mengikut kadar yang ditetapkan oleh Pihak KASTAM. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

  system-urusniaga-company-tax-rate

  Comments Off on Company – Tax Rates
 • System UrusNiaga

  Settings – Security Settings

  Ini adalah paparan Security settings yang terdapat dibahagian Setting System Urusniaga, yang membolehkan anda membuat tetapan keselamatan merangkumi tetapan bagi menetapkan panjang minimum kata laluan yang perlu dibina, pengesahan kekuatan kata laluan, mengaktifkan fungsi untuk mendapatkan semula kata laluan, mengaktifkan fungsi sekatan padan cubaan log masuk yang gagal, menetapkan jumlah cubaan log masuk yang boleh dilakukan dan menetapkan masa luput bagi sekatan log masuk. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

  Comments Off on Settings – Security Settings
 • System UrusNiaga

  Company List – Share Data

  System Urusniaga di bahagian Company List telah dikemaskini dengan ada fungsi membolehkan anda berkongsi dan mengurus data seperti pelanggan, produk, pembekal dan pengguna sistem dengan mudah dan pantas, contohnya anda menambah syarikat baru atau cawangan dan ingin berkongsi dengan data syarikat sedia ada seperti data pelanggan dan produk, anda hanya perlu tick pada yang berkenaan dan klik simpan secara automatik syarikat baru akan berkongsi data pelanggan dan produk dengan syarikat sedia ada. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

  Comments Off on Company List – Share Data
 • System UrusNiaga

  Reports – Expenses Report

  Antaramuka Expenses Report yang terdapat dalam System Urusniaga, Dengan laporan ini anda boleh memantau dan mengesan rekod perbelanjaan yang dikeluar berdasarkan kategori iaitu seperti pembayaran bil, pembelian barang dari pembekal, barang pejabat / alat tulis dan lain-lain lagi. setiap rekod akan memaparkan jenis pembayaran, kaedah pembayaran, status, jumlah amaun, dan amaun cukai. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

  Comments Off on Reports – Expenses Report
 • System UrusNiaga

  Company – Company List

  Ini adalah paparan Company list yang terdapat dalam module company di System Urusniaga. Di company list ini anda boleh menguruskan data syarikat dengan mudah, System UrusNiaga menyokong pelbagai syarikat anda boleh mempunyai lebih daripada satu syarikat dalam satu sistem. Data penting yang boleh disimpan seperti nama syarikat, nombor Pendaftaran syarikat, Alamat, telefon, e-mel dan logo Syarikat, cop Syarikat dan lain-lain lagi. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

  Comments Off on Company – Company List
 • System UrusNiaga

  Reports – Purchase Report

  Antaramuka Purchase Reports yang terdapat dalam System Urusniaga, Dengan laporan ini anda boleh memantau dan mengesan setiap rekod pembelian dari pembekal anda. setiap rekod akan memaparkan nama pembekal, nama produk, harga, diskaun, cukai dan jumlah pembelian. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

  Comments Off on Reports – Purchase Report