Office – My Payslip

Ini adalah paparan My Payslip yang terdapat di bahagian menu Office di System Urusniaga. Di bahagian My Payslip ini akan memaparkan slip gaji pekerja anda dan setiap kali anda menjana slip gaji pekerja di bahagian Payslip di employee, salinan slip gaji akan dipaparkan disini.

Dengan adanya My Payslip akan memudahkan pekerja anda melihat slip gaji mereka dan boleh memuat turun slip gaji ini atau menghantar ke e-mel mereka. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my