• System UrusNiaga

  Stock Management – Stock Floating

  System Urusniaga Stock Management di modules Products & Services telah dikemaskini iaitu mempunyai fungsi Stock Floating yang membolehkan stock product boleh diagihkan kepada syarikat yang lain dengan mudah sahaja anda edit pada stock produk yang sedia ada di bahagian stock management kemudian tick pada “In-Stock Floating” dan pilih syarikat yang hendak diagihkan.

  Fungsi ini hanya tersedia jika account anda mempunyai lebih dari satu syarikat  — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

  Comments Off on Stock Management – Stock Floating
 • System UrusNiaga

  Point of Sales – Template View Receipt & Item Summary

  System Urusniaga dibahagian Pos Management di modules Point of Sales telah dikemaskini yang membolehkan anda memilih bentuk preview template receipt dalam format General (A5), Thermal Printer 48mm dan Thermal Printer 80mm dan item summary juga mempunya option yang sama.

  Tetapan template ini boleh dibuat pada POS Management dan Pos Sales. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

  Comments Off on Point of Sales – Template View Receipt & Item Summary
 • System UrusNiaga

  System Urusniaga – GST standard from 6% to 0%

  Berkuatkuasa 1 hb Jun 2018, kerajaan telah menetapkan bahawa kadar cukai GST standard dari 6% ke 0%

  Dalam System UrusNiaga boleh diubah seperti tetapan berikut:
  1) Klik module Companies
  2) Klik Tax Rates dan Edit “GST”. Tukarkan Tax Rate value dari 6 kepada 0.
  3) Klik Tax Code dan Edit Code Name “SR”. Tukarkan Default Rate value dari 6 ke 0.

  Data yang lama tidak berubah jika status sudah selesai. Hanya terpakai pada data yang baru sahaja.

  Terima kasih

  Rujukan: http://www.treasury.gov.my/index.php/galeri-aktiviti/siaran-media/item/3803-siaran-media-pengenaan-cukai-barang-dan-perkhidmatan-pada-kadar-sifar.html

  Comments Off on System Urusniaga – GST standard from 6% to 0%
 • System UrusNiaga

  System Urusniaga – Account Profile

  Ini adalah paparan akaun Profile yang terdapat di bahagian menu Profile di System Urusniaga. Bahagian akaun Profile ini akan memaparkan info anda sebagai pengguna system urusniaga iaitu seperti nama pengguna, e-mel, Nama Penuh, jawatan, tarikh Lahir, alamat dan lain-lain lagi.

  Anda juga boleh memuat naik gambar akaun profile atau mengambil gambar dari gravatar.com dan selain itu juga anda boleh membuat tandatangan digital yang akan diletakkan di bahagian bawah dokumen yang berkaitan seperti Quotation, Invoice, Delivery Order dan lain-lain lagi — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

  Comments Off on System Urusniaga – Account Profile
 • System UrusNiaga

  Employees – Leave Request

  ni adalah paparan Leave Request yang terdapat dalam module Employees di System Urusniaga. Dibahagian Permohonan cuti memaparkan senarai permohonan cuti yang telah dimohon oleh pekerja anda dengan disertakan tarikh mula – akhir cuti, bilangan hari cuti dan penerangan ringkas sebab cuti.

  Anda juga boleh menambah permohonan cuti secara terus di Leave Request ini dan anda boleh meluluskan atau menolak cuti yang dimohon oleh pekerja anda. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

  Comments Off on Employees – Leave Request
 • System UrusNiaga

  Employees – Payslip Item

  Ini adalah paparan Payslip Item yang terdapat dalam module Employees di System Urusniaga. Dibahagian Item penyata gaji ini Anda boleh menambah item yang akan digunakan kedalam slip penyata gaji pekerja anda seperti elaun, potongan epf, socso dan lain-lain lagi mengikut kesesuaian anda.

  Setiap item penyata gaji yang ditambah anda boleh memilih jenis item sama ada ianya pendapatan, potongan atau sumbangan dan jika ianya potongan atau sumbangan secara automatik akan keluar pilihan untuk Pengiraan Peratusan yang mempunyai dua pilihan sama ada dari gaji asas atau gaji kasar. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

  Comments Off on Employees – Payslip Item
 • System UrusNiaga

  Banking – Bank Transactions

  Ini adalah paparan Bank Transactions yang terdapat dalam module Banking di System Urusniaga. Dengan ada Transaksi Bank ini anda boleh merekodkan transaksi credit / debit bank syarikat anda dengan tersusun dan teratur.

  Setiap rekod Transaksi boleh dimasukan secara manual atau memuat naik penyata akaun bank syarikat anda dalam format csv atau pdf dan buat masa ini hanya penyata bank maybank sahaja yang di sokong, akan datang akan ada bank-bank yang lain. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

  Comments Off on Banking – Bank Transactions
 • System UrusNiaga

  Sales – Invoice Update Bank Account

  System Urusniaga bahagian Invoice di module Sales telah dikemaskini, Apabila pelanggan anda membuat bayaran dengan Kaedah pembayaran online payment, bank-in atau cheque pilihan akaun bank akan dipaparkan dan secara lalai sistem akan pilih akaun bank sedia ada, jika anda mempunyai lebih dari satu akaun bank anda boleh membuat pilihan akaun bank yang lain.

  Kemaskini akan datang rekod bayaran bank akaun ini akan disambungkan dengan module Accounting. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

  Comments Off on Sales – Invoice Update Bank Account
 • System UrusNiaga

  Banking – Bank Accounts

  Ini adalah paparan Bank Accounts yang terdapat dalam module Banking di System Urusniaga. Dengan ada akaun bank ini boleh anda menambah info bank syarikat, ianya mudah sahaja anda hanya perlukan masukan nama bank dan nombor akaun.

  Selepas info akaun bank ditambah ianya akan digunakan di bahagian Bank Transactions untuk merekodkan transaksi bank credit / debit dan Invoice apabila ada bayaran dibuat anda boleh pilih akaun bank mana yang dimasukan bayaran, buat masa ini hanya dua bahagian sahaja dan kemaskini akan datang ianya juga akan digunakan di bahagian module Expenses dan Accounting. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

  Comments Off on Banking – Bank Accounts