• System UrusNiaga

    Accounts Report – Accounts Aging

    Antaramuka laporan Account Aging yang terdapat di Account Report System urusniaga, data laporan ini diambil dari Invoice yang status overdue. Dengan Account aging anda boleh memantau dan mengesan bayaran tertunggak atau yang masih belum dibayar oleh pelanggan dengan mudah. Penyata ini boleh di email kepada team anda atau di print. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

    Comments Off on Accounts Report – Accounts Aging