Document – Share Link

System Urusniaga telah dikemaskini mempunyai fungsi untuk share link bagi dokumen yang dijana seperti Quotation, Invoice dan lain-lain lagi. Dengan share link ini anda boleh set jenis dokumen dalam format view html atau pdf untuk dikongsi kepada pelanggan contohnya di whatsapp dan lain-lain lagi dengan mudah dan teratur. — fungsi ini masih lagi dalam pringkat… Continue reading Document – Share Link