Reports – Expenses Report

Antaramuka Expenses Report yang terdapat dalam System Urusniaga, Dengan laporan ini anda boleh memantau dan mengesan rekod perbelanjaan yang dikeluar berdasarkan kategori iaitu seperti pembayaran bil, pembelian barang dari pembekal, barang pejabat / alat tulis dan lain-lain lagi. setiap rekod akan memaparkan jenis pembayaran, kaedah pembayaran, status, jumlah amaun, dan amaun cukai. — sila cuba… Continue reading Reports – Expenses Report