Company – Mailer

Ini adalah paparan Mailer yang terdapat dalam module company di System Urusniaga. Fungsi Mailer ini membolehkan anda menghantar e-mel kepada pelanggan mahu pun pembekal. Secara default, sistem akan menghantar e-mel menggunakan domain urusniaga.my. Anda boleh menggunakan e-mel anda sendiri untuk kelihatan e-mel dihantar dari anda dan setiap company boleh dikonfigurasi menggunakan mailer yang pelbagai. Mailer… Continue reading Company – Mailer