• System UrusNiaga

    Reports – Payment Reports

    Antaramuka Payment Reports yang terdapat dalam System Urusniaga, Dengan laporan ini anda boleh memantau dan mengesan semua transaksi pembayaran yang dibuat oleh pelanggan dari invoice dan point of sales. Setiap transaksi pembayaran akan memaparkan jumlah yang perlu dibayar, jumlah yang telah dibayar dan yang belum selesai. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

    Comments Off on Reports – Payment Reports