• news

  Daftar Syarikat Enterprise

  Syarikat Enterprise adalah sebuah perniagaan yang didaftarkan dibawah Akta Perniagaan. Ia bukanlah syarikat, tetapi lebih kepada lesen perniagaan. Berikut adalah panduan pendaftaran perniagaan baru seperti yang digariskan oleh Suruhan Syarikat Malaysia.

  Pendaftaran Perniagaan Baru

  Perniagaan meliputi tiap-tiap bentuk tred, perdagangan, pertukangan, pekerjaan, profesion atau aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan bagi maksud-maksud mendapat keuntungan, tetapi tidak meliputi apa-apa jawatan atau penggajian atau apa-apa pengusahaan amal atau apa-apa kerja yang dinyatakan dalam jadual di bawah peruntukan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (APP 1956).

  Perniagaan yang boleh didaftarkan di bawah APP 1956 hanya perniagaan beroperasi di Malaysia Barat. Iaitu meliputi Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan.
  Bentuk perniagaan adalah seperti berikut:

  #1 – Perniagaan Milik Tunggal

  Perniagaan dimiliki sepenuhnya oleh seorang pemilik.

  #2 – Perniagaan Perkongsian

  Perniagaan dimiliki oleh sekurangkurangnya dua orang dan tidak melebihi daripada dua puluh rakan kongsi.

  Prosedur Pendaftaran

  #1 – Pendaftaran boleh didaftarkan menggunakan nama sendiri atau nama Tred (perniagaan).

  Nama sendiri menggunakan nama seperti di dalam kad pengenalan tidak perlu memohon kelulusan nama perniagaan. Contoh: Ruslan bin Mohamed, Siow Ah Thai, Ramasamy a/l Mutusamy.

  Nama Tred ialah nama perniagaan yang dicadangkan dan perlu mendapat kelulusan daripada Pendaftar Perniagaan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) terlebih dahulu. Contoh: Kedai Dobi Mewah, Lucky Star Catering, ABS Unggul Enterprise.

  #2 – Lengkapkan Borang Pendaftaran Perniagaan Baru (Borang A) dengan mengisi maklumat seperti berikut:

  • Nama perniagaan
  • Tarikh permulaan perniagaan
  • Alamat utama perniagaan
  • Alamat cawangan perniagaan (jika ada)
  • Maklumat pemilik dan rakan kongsi
  • Jenis perniagaan yang akan dijalankan
  • Kemukakan salinan perjanjian perkongsian (jika ada)

  #3 – Pemilik dan rakan kongsi hendaklah menandatangani di ruangan maklumat pemilik dan di ruangan pengesahan oleh pemilik tunggal/rakan kongsi.

  #4 – Pemilik / semua rakan kongsi perlu hadir untuk urusan pendaftaran.

  #5 – Dokumen yang perlu dilampirkan:

  • Surat Kebenaran atau Surat Sokongan bagi jenis perniagaan Taska (Jabatan Kebajikan Masyarakat), Tadika, Pusat Tuisyen, Sekolah/Kolej Pendidikan (Kementerian/Jabatan Pendidikan)
  • Surat kebenaran atau sokongan daripada agensi berkaitan sekiranya diperlukan oleh Pendaftar Perniagaan

  Syarat Yang Dikenakan

  1. Pemilik mestilah Warganegara Malaysia atau Penduduk Tetap
  2. Pemilik mestilah berumur 18 tahun ke atas
  3. Pemilik/rakan kongsi sahaja dibenarkan untuk membuat permohonan

  Panduan Am

  1. Perniagaan telah dijalankan dan didaftarkan tidak lewat dari 30 hari dari tarikh permulaan perniagaan.
  2. Pendaftaran baru perniagaan boleh dibuat bagi jangkamasa satu (1) tahun dan tidak melebihi lima (5) tahun pada setiap pendaftaran.
  3. Jenis perniagaan yang didaftarkan tidak menyalahi undang-undang, tidak bersesuaian dengan keselamatan persekutuan, ketenteraman awam atau prinsip moral.
  4. Perakuan Pendaftaran Perniagaan boleh diperolehi dalam masa satu (1) jam dari waktu pembayaran dibuat.
  5. Seseorang yang menjalankan perniagaan tanpa mendaftarkan perniagaan adalah melakukan suatu kesalahan di bawah Akta Pendaftaran perniagaan 1956 dan jika disabit kesalahan dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi dua (2) tahun atau kedua-duanya.
  6. Pemilik perniagaan bertanggungjawab untuk mendapat lesen, permit atau surat kebenaran sewajarnya daripada pihak berkuasa yang berkaitan bagi jenis/aktiviti perniagaan yang dijalankan walaupun pendaftaran perniagaan tersebut telah didaftarkan di SSM.

  Kos Pendaftaran

  Kos pendaftaran terkini boleh dirujuk kepada Pejabat Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang terdekat, atau rujuk disini Fi Pendaftaran Perniagaan dan Syarikat

  Rujukan Lain

  Anda boleh layari pautan dibawah untuk mendapatpan maklumat yang terkini

  Registration Of Business (ROB)

   


  Sumber: Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

  Fetured Image: pixabay.com

  The post Daftar Syarikat Enterprise appeared first on SME Niaga.

  Comments Off on Daftar Syarikat Enterprise
 • news

  Amalan Pengurusan Fail Yang Perlu Dilakukan

  Pengurusan fail adalah  sangat penting untuk memastikan setiap dokumen perniagaan anda dalam keadaan selamat, boleh diakses dan tersedia ketika hendak digunakan. Amalan pengurusan ini akan membantu anda dalam menjalankan perniagaan dengan cara yang betul dan teratur.

  Amalan Pengurusan Fail Setiap Perniagaan kecil Perlu Lakukan

  Setiap perniagaan kecil tidak boleh mengelak dari membuat dokumen jualan, perbelanjaan, kertas kerja dan pengurusan fail. Menyimpan dokumen penting sama ada untuk operasi dalaman, rujukan pelanggan atau untuk pematuhan kerajaan, hanyalah sebahagian daripada proses menjalankan perniagaan.

  Dahulu, tanpa mengira industri. Kabinet fail adalah item yang perlu ada disetiap pejabat. Kini, teknologi telah berkembang dan begitu juga dengan kaedah pengurusan dokumen. Pengurusan dokumen mungkin kelihatan mudah, namun ianya lebih  dari itu.

  Arkib Digital

  Memahami bagaimana untuk membina dan mengekalkan arkib digital adalah sangat penting bagi memastikan dokumen anda selamat, boleh diakses dan mampu menampung keperluan perniagaan anda dikemudian hari.

  Pengurusan dokumen umumnya boleh dipecah kepada tiga kategori:

  1. Digitalisasi
  2. Pengurusan
  3. Kolaborasi

  Setiap satu kategori mewakili elemen penting dalam proses mencipta arkib penyimpanan fail yang penting, serta membantu memperkemas operasi perniagaan anda. Setiap kategori ini perlu diambil serius oleh usahawan.

  Bagi melakukannya buat pertama kali. Penerangan dibawah ini boleh membantu memastikan anda melakukannya dengan betul.

  #1 –  Digitalisasi

  Langkah pertama dalam mewujudkan arkib digital ialah dengan mengimbas dokumen atau mengimport rekod sedia ada ke dalam sebuah sistem berpusat seperti Sistem Pengurusan Dokumen.

  Sistem Pengurusan Dokumen telah direka untuk menjadikan proses digitalisasi lebih mudah. Anda boleh menambah dan menguruskan arkib digital dengan rekod yang lengkap yang mampu memenuhi keperluan perniagaan anda.

  Rekod boleh diimbas ketika diterima atau sedang diproses. Ia juga boleh dilakukan secara pukal mengikut jadual yang ditetapkan.

  – Pengimejan Dokumen

  Digitalisasi rekod fizikal bermula dengan proses yang dikenali sebagai pengimejan dokumen. Pengimejan biasanya melibatkan pengimbasan dokumen ke dalam perisian Sistem Pengurusan Dokumen.

  Kebanyakan Sistem Pengurusan Dokumen menggunakan apa yang dikenali sebagai Pengecaman Aksara Optik atau dalam bahasa Inggeris Optical Character Recognition (OCR) untuk mengenal pasti dan mengindeks dokumen secara automatik berdasarkan teks yang diimbas.

  Aplikasi OCR hari ini sangat canggih dan dapat mengesan teks bercetak dan bertulis tangan dengan tepat dalam peratusan yang tinggi. Kadar ketepatan setiap aplikasi bergantung pada kualiti dokumen yang dimasukkan ke dalam sistem. Sekiranya terdapat kotoran, atau imej yang kabur pada kertas, aplikasi mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk mengimbas maklumat tersebut.

  Walaupun kebanyakan proses digitalisasi dapat diautomasikan dengan cara ini, memastikan ketepatan adalah sangat penting. Oleh itu, untuk mendigitalisasikan arkib anda, langkah seterusnya ialah dengan mewujudkan sistem kawalan kualiti.

  – Kawalan kualiti

  Untuk memastikan dokumen anda direkodkan dengan betul, kebanyakkan Sistem Pengurusan Dokumen membolehkan anda menetapkan “kadar keyakinan tersuai” yang bermaksud, perisian hanya akan menerima fail yang memenuhi  kriteria dalam linkungan kadar tersebut.

  Sebagai contoh, jika perisian percaya ia telah merekodkan dokumen sebanyak 90 peratus dengan tepat, tetapi kadar keyakinan tersuai adalah 95 peratus, dokumen tersebut tidak akan diterima tanpa kelulusan dan proses perlu dilakukan semula secara manual.

  Semua rekod yang didigitalisasikan mestilah dikaji dalam kawalan kualiti untuk ketepatan, integriti dan kesempurnaan. Ini boleh dilakukan sama ada ketika proses imbasan atau selepas dengan menyemak imej.

  Juga perlu dipastikan tiada dawai kokot, klip kertas atau halangan lain dari kertas sebelum mengimbasnya ke dalam sistem.

  #2 – Pengurusan

  Sebaik sahaja anda telah mendigitalisasikan dokumen dan mengimport fail digital yang anda perlukan. Anda mesti menyusun untuk mendapatkannya semula dengan mudah. Arkib digital anda hanya berguna jika ia mudah dicapai. Sama seperti anda tidak mahu mencari dokumen dalam almari yang banyak.

  Kebanyakan perisian Sistem Pengurusan Dokumen telah melakukannya untuk anda ketika proses mengimbas. Perisian akan mengenal pasti kata kunci dan elemen tertentu dalam dokumen. Dengan menambah set data, ia akan mengindeks dokumen anda secara automatik.

  Walau bagaimanapun, untuk lebih teratur dan tepat, adalah lebih bijak untuk membezakan dokumen antara satu sama lain dengan menambah lebih banyak butiran dan set data secara manual.

  – Storan

  Anda mempunyai dua pilihan untuk menyimpan dokumen:

  1. Pelayan di premis
  2. Pelayan berasaskan awan (cloud)

  Pelayan di premis memerlukan pelaburan awal dan sumber pengetahuan IT yang tinggi untuk kerja penyelenggaraan yang berterusan. Tetapi, ia memberi anda lebih banyak kawalan ke atas dokumen dan pemantauan keselamatan.

  Pelayan berasaskan awan pula, mampu mengurangkan beban penyelenggaraan dan kosnya lebih murah. Tetapi, anda perlu memberi kepercayaan kepada pihak ketiga dalam menguruskan data anda, dan ia berpotensi mencipta risiko tambahan.

  Kedua-dua pilihan adalah sesuai. Tetapi, penyedia pelayan berasaskan awan akan menyediakan fungsi sandaran (backup) diluar talian secara automatik. Fungsi ini menjadi faktor pilihan bagi kebanyakan syarikat. Kebanyakan peyedia pelayan awan diakui selamat dan sangat cekap.

  Adalah penting untuk melakukan penyelidikan tentang penyedia simpanan awan dan memastikan ia memenuhi standard keselamatan anda. Adalah bijak untuk mengekalkan sandaran pemulihan anda sendiri untuk semua rekod dan sistem.

  Proses sandaran ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara. Seperti mempunyai pengimbas untuk mengimbas dan merekod arkib, menyimpan fail-fail penting di pelbagai lokasi, dan mewujudkan dasar dan amalan untuk mengimbas dokumen dan memastikan ia selamat sebagai amalan biasa.

  – Keselamatan

  Tahap keselamatan adalah sangat kritikal berbanding pemilihan storan. Arkib anda akan mengandungi semua dokumen perniagaan, termasuk yang paling sensitif. Oleh kerana terdapat insiden kekerapan kebocoran maklumat, ia harus menjadi keutamaan bagi memastikan arkib anda dalam keadaan selamat.

  Apabila memilih aplikasi perisian, anda juga perlu menggunakan firewall yang boleh dikonfigurasi, menggunakan pelayan pengesahan akses dan menggunakan teknologi SSL. Anda juga harus mencari sistem yang menyediakan rekod yang komprehensif dan tidak boleh diubah setiap kali dokumen diakses.

  Di samping itu, kebanyakan Sistem Pengurusan Dokumen dilengkapi dengan kawalan akses pengguna. Membolehkan pentadbir menentukan pengguna mana yang boleh mengakses, atau melihat fail tertentu yang disimpan dalam arkib. Ini membantu mengurangkan risiko keselamatan keatas maklumat sulit.

  Adalah penting untuk menetapkan kawalan akses pengguna, terutamanya apabila beberapa jabatan menggunakan Sistem Pengurusan Dokumen yang sama. Ini bagi memastikan data kewangan kekal dalam perakaunan, maklumat pekerja yang sensitif hanya boleh dilihat oleh pegawai sumber manusia dan sebagainya.

  – Pengekalan

  Memahami berapa lama anda harus mengekalkan dokumen tertentu membantu meningkatkan keselamatan dan membebaskan ruang storan. Sesetengah dokumen tidak perlu disimpan selama-lamanya, sementara yang lain cukup penting untuk dikekalkan.

  Kebanyakan dokumen tidak boleh disimpan selamanya. Sebagai contoh, kebanyakkan organisasi kewangan mensarankan untuk menyimpan rekod kewangan selama tujuh tahun. Tetapi, apabila ia berkaitan dengan dokumen tertentu perniagaan, seperti kontrak pembekal dan rekod pesanan pelanggan, adalah menjadi kebiasaan untuk menyimpannya dengan lebih lama.

  #3 – Kolaborasi

  Akhir sekali, apabila arkib anda telah didigitalisasikan sepenuhnya dan bersedia untuk diakses. Pasukan anda perlu menyemak semula dokumen dengan cepat, tanpa membuat suntingan yang bercanggah. Sistem Pengurusan Dokumen terbaik mempunyai fungsi terbina bagi membantu pasukan berkolaborasi.

  Sistem yang baik akan menjejaki versi semua kandungan, membolehkannya diakses serentak ke atas dokumen yang sama, dan memudahkan bekerjasama. Bagi aplikasi yang lebih kompleks, aliran kerja dapat menambah struktur dan ketepatan proses yang ditentukan melalui kelulusan, tandatangan, senarai semak dan peringatan.

   


  Fetured Image: Designed by Freepik


   

  The post Amalan Pengurusan Fail Yang Perlu Dilakukan appeared first on SME Niaga.

  Comments Off on Amalan Pengurusan Fail Yang Perlu Dilakukan
 • news

  Perbezaan Pendapatan dan Jualan

  Apakah perbezaan antara Jualan dan Pendapatan? ramai antara peniaga kecil merasakan bahawa ia adalah perkara yang sama. Dimana, ada jualan dan itulah pendapatan.

  Secara ringkas:

  1. Pendapatan adalah gabungan semua aliran jualan dan bukan jualan.
  2. Jualan adalah penjanaan pendapatan dari produk atau perkhidmatan anda.

  Sebagai contoh, anda menerima wang melalui penjualan produk atau servis yang bernilai RM 1000 (satu ribu). Anda juga menerima wang bantuan seperti geran dari kerajaan atau pelabur sebanyak RM 5000 (lima ribu).

  Jualan anda adalah RM 1000 (satu ribu).
  Pendapatan anda adalah RM 15000 (lima belas ribu).

  Semoga penulisan ini bermanfaat. Untuk menguruskan perniagaan anda secara sistematik, sila cuba System UrusNiaga dalam operasi perniagaan anda.

   


  Fetured Image: Designed by Freepik


   

  The post Perbezaan Pendapatan dan Jualan appeared first on SME Niaga.

  Comments Off on Perbezaan Pendapatan dan Jualan
 • news

  Modal atau berniaga dahulu?

  Memandangkan ekonomi negara semakin kurang memuaskan dan perbelanjaan harian kian membebankan, ramai rakyat Malaysia mengambil inisiatif untuk memulakan perniagaan sendiri. Ramai yang menjadikan wang sebagai alasan yang salah untuk memulakan perniagaan.

  Ramai beranggapan setiap perniagaan hanya boleh dimulakan dengan adanya wang yang banyak bagi mendapatkan keuntungan yang besar tanpa risiko yang tinggi. Atau bolehkah kita berniaga tanpa modal dan de­ngan modal yang kecil bagi menjana keuntungan yang tinggi dan lebih selamat?.

  Berbekalkan pengalaman perniagaan yang terbuku di dada yang telah saya kutip ketika saya masih berumur sembilan tahun, sehingga kini. Berikut adalah petua yang saya hendak kongsikan dengan pembaca Utusan Malaysia. Terdapat pelbagai cara bagi memulakan perniagaan yang boleh dilakukan tanpa modal dan tanpa menanggung kerugian yang banyak.

  Mula berniaga tanpa modal

  Pada masa kini, kemudahan untuk menjalankan perniagaan adalah jauh lebih mudah. Pengiklanan pula boleh dilakukan hanya dengan bajet yang minimum. Anda boleh mulakan berniaga sebagai ejen Dropship untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemasaran bagi sesuatu produk sebelum anda menghasilkan produk sendiri.

  Sebagai ejen dropship, anda hanya perlu memasarkan se­suatu produk yang disimpan oleh pembekal atau pengilang. Setelah pembekal menerima bayaran, ejen dropship akan memaklumkan kepada pembekal.

  Seterusnya, setiap penghantaran produk kepada pembeli akan dikendalikan dan ditanggung oleh pihak pembekal. Ejen dropship kemudian akan dibayar oleh pembekal di atas keuntu­ngan dalam bentuk komisen ataupun ejen dropship hanya perlu membayar harga kos produk kepada pembekal de­ngan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. Dengan sistem dropship ini, anda dapat mengaut keuntungan dengan lebih mudah tanpa mengeluarkan apa-apa modal.

  Syarikat saya sendiri turut mengaplikasikan sistem ejen Dropship bagi menggalakkan perniagaan dalam kalangan pengguna Vida Beauty, se­perti penuntut universiti dan ibu tunggal untuk menambah pendapatan bulanan mereka dengan memasarkan produk Vida Beauty tanpa mengeluarkan sebarang modal.

  Dengan keuntungan yang diperoleh daripada sistem ini. Mereka dapat menjana pendapatan dan mengumpul modal bagi membina perniagaan mereka sendiri. Tanpa perlu mengeluarkan modal yang tinggi melalui pinjaman bank atau tanpa me­minjam langsung daripada pihak bank.

  Berhenti kerja untuk berniaga sepenuh masa

  Perlukah dan berbaloikah kita meninggalkan kerjaya yang sedia ada untuk membina empayar perniagaan sendiri? Pada pendapat saya, perniagaan patut dimulakan ketika kita masih bekerja. Kita tidak perlu berhenti kerja dan berikan tum­puan penuh untuk perniagaan yang akan dijalankan. Buat saja terlebih dahulu secara sambilan. Gaji bulanan yang sedia ada, gunakan untuk menyara hidup dan keperluan yang lain, termasuklah sedikit modal untuk menjayakan idea perniagaan impian.

  Kita juga tidak perlu membuat pinjaman yang banyak dan kemudiannya tertekan untuk mendapatkan pulangan secepat mungkin bagi membayar semula hutang. Dalam zaman komunikasi serba canggih ini, kemudahan untuk mulakan perniagaan tanpa perlu berhenti kerja adalah sesuatu yang mampu dilakukan dan mudah dilaksanakan. Asalkan kita boleh bahagikan masa dan tidak lari daripada tanggungjawab yang diberikan dalam kerja makan gaji, tidak ada apa yang perlu dirisaukan.

  Ambillah masa untuk membina empayar perniagaan sendiri secara perlahan-lahan. Perkara yang paling utama, jangan membuat sebarang pinjaman secara mengejut dan tanpa peranca­ngan. Akan tiba satu masa, perniagaan tersebut akan berkembang dan mampu menanggung diri serta keluarga untuk berhenti kerja dan anda dapat memberikan tumpuan pada perniagaan tersebut sepenuh masa.

  Berniaga dengan modal kecil

  Selain itu, anda juga boleh memulakan perniagaan dengan menggunakan modal yang kecil. Seperti saya, modal paling kecil yang pernah saya belanjakan adalah sebanyak RM50. Ketika itu, saya hanya menjual kain batik, telekung, sambal daging dan keropok yang saya beli dari pembekal di Kelantan. Keuntungan daripada jualan tersebut saya kumpul untuk dijadikan modal pusingan dan simpanan bagi menampung kos perbelanjaan saya semasa melanjutkan pengajian di Universiti Sains Malaysia (USM), Pulau Pinang.

  Setelah habis pengajian di USM, saya menjadi tenaga pe­ngajar di sebuah sekolah di Ipoh. Ketika itu, saya berniaga secara kecil-kecilan di pasar malam dan bazar Ramadan dengan modal yang saya ambil dari gaji bulanan saya. Keuntungan daripada jualan tersebut saya kumpul dan gunakan untuk menimba ilmu bagi membuka salun kecantikan saya sendiri. Saya dapat lihat perniagaan dalam bidang kecantikan mempunyai masa depan yang cerah dan serasi dengan minat saya. Bagi mencapai impian tersebut, saya telah mengikuti kursus dalam bidang kecantikan iaitu dandanan rambut dan solekan.

   


  Disusun semula dari penulisan asal yang ditulis oleh Datuk Seri Dr. Hasmiza Othman.

  Sumber: Utusan Online

  Fetured Image: Designed by snowing / Freepik


  The post Modal atau berniaga dahulu? appeared first on SME Niaga.

  Comments Off on Modal atau berniaga dahulu?
 • news

  Masih guna buku Invoice atau buku Resit?

  Adakah anda masih menggunakan buku Invoice atau buku Resit bagi mengeluarkan dokument perniagaan anda? atau anda menggunakan masih menggunakan microsoft excel?.

  Antara perkara yang paling penting dalam menguruskan kewangan syarikat adalah menyimpan rekod dokumen kewangan dengan betul dan teratur. System UrusNiaga adalah salah satu sistem yang boleh kita gunakan dalam menyediakan rekod kewangan yang teratur.

  Sistem ini bukanlah sebuah sistem perkaunan yang komplikated dan sukar dikendalikan. Ia lebih kepada sistem penyediaan dokumen-dokumen perniagaan seperti Quotation (Sebut harga), Invoice, Purchase Order (PO), Delivery Order (DO), Payment Voucher (PV) dan banyak lagi.

  Selain dari penyediaan dokumen. Setiap dokumen yang dikeluarkan direkodkan secara teratur bagi memudahkan peniaga membuat pembayaran dan memantau bayaran yang diterima dan yang penting bayaran yang belum diterima.

  Sistem ini juga boleh digunakan di dalam pelbagai platform seperti Laptop/PC, Tablet, Handphone, ios, android. Yang penting sekali, ia amat mudah digunakan.

  Sistem ini juga menyediakan platform Point of Sales yang amat mudah digunakan. Kalau nak diceritakan satu per satu ciri-ciri System UrusNiaga ini memang banyak, tetapi lebih mudah jika anda mencubanya secara percuma selama 14 hari dengan klik link dibawah:

  https://register.urusniaga.my

   


  Disusun semula dari penulisan asal yang ditulis di Facebook Page SAS&Co

  SAS&Co adalah sebuah syarikat yang menyediakan accounting services, tax services, company secretarial services dan penasihat perniagaan.

  Fetured Image: Designed by mindandi / Freepik


  The post Masih guna buku Invoice atau buku Resit? appeared first on SME Niaga.

  Comments Off on Masih guna buku Invoice atau buku Resit?
 • news

  Perakaunan Penting untuk Usahawan

  Jika ditanya berkenaan akaun dikalangan usahawan. Boleh dikatakan, majoriti peniaga akan mengaku mengalami masalah perakaunan. Malah ada yang beranggapan Bank akaun tu adalah akaun untuk menunjukkan kedudukan kewangan syarikat. Ia tidak benar sama sekali dan bukanlah cara yang betul menunjukkan kedudukan kewangan sebenar sesebuah syarikat.

  Ramai yang tidak menyedari keperluan mempunyai akaun yang lengkap. Akaun atau Penyata Kewangan yang lengkap ialah akaun yang terdiri daripada tiga bahagian. Imbangan Duga, Penyata Untung dan Rugi serta Penyata Aliran Tunai.

  Berikut adalah penerangan ringkas berkenaan tiga bahagian tersebut.

  Imbangan Duga (Balance of estimation)

  Imbangan Duga membolehkan kita mengetahui kedudukan syarikat dari permulaan kita menjalankan perniagaan. Di dalam Imbangan Duga, kita juga boleh ketahui kedudukan aset, libiliti dan ekuiti syarikat. Ia sangatlah penting untuk kita mengetahui kedudukan sebenar syarikat sebelum membuat sesuatu keputusan. Seperti membeli bangunan, memberi bonus pada pekerja, membuat pelaburan dan membuat pinjaman dengan bank.

  Penyata Untung Rugi (Profit and Loss Statement)

  Melalui penyata untung rugi kita dapat mengenal pasti kedudukan semasa perniagaan dari segi perjalanan operasi. Ini bermakna melalui penyata ini, kita boleh ketahui lebih tepat mengenai operasi syarikat sama ada menghasilkan keuntungan atau kerugian.

  Penyata Aliran Tunai (Cash flow statement)

  Penyata Aliran Tunai adalah cara untuk menunjukkan kedudukan keluar masuk wang syarikat. Dari penyata ini, kita boleh mengenal pasti perjalanan aliran tunai perniagaan, sama ada lebih banyak kearah operasi, pelaburan atau kewangan. Syarikat juga boleh mengetahui baki sebenar tunai yang boleh digunakan untuk sebarang pembayaran atau perbelanjaan.

   


  Fetured Image: Designed by Freepik


   

  The post Perakaunan Penting untuk Usahawan appeared first on SME Niaga.

  Comments Off on Perakaunan Penting untuk Usahawan
 • news

  Jangan Takut dan Jangan Mengalah

  Antara usahawan tempatan yang sangat memberi inspirasi diatas kejayaan beliau dan ramai yang cuba untuk mengikuti saranannya ialah Tuan Hj Ali Hassan bin Mohd Hassan.

  Sebut nama beliau mungkin ramai yang tidak kenal. Tapi bila sebut Al-Ikhsan, sudah pasti ramai yang tahu. Tuan Hj Ali Hassan ialah Pengasas dan Pengerusi Al-Ikhsan Sports Sdn Bhd.

  Nota ini telah dicatatkan semasa sesi perkongsian beliau di slot Inspirasi radio IKIM beberapa tahun lepas. Dikongsikan supaya menjadi inspirasi anda semua.

  Segalanya bermula dari keluarga

  alihassan

  Anak bongsu daripada 8 adik beradik. Keluarganya sangat menekankan pendidikan agama di rumah. Anak yang nakal. Pernah dihalau dari rumah kerana tidak solat awal waktu. Awal waktu OK. Bukan tidak solat. Semasa dihalau, beliau berkelana selama sebulan dan akhirnya kembali ke rumah tanpa dicari oleh keluarganya.

  Beliau sangat menyanjungi ibu dan ayahnya dan beliau percaya pembentukan peribadinya adalah hasil didikan kedua ibubapanya.

  Ibu dan ayahnya seorang yang kuat bersedekah. Semasa ayahnya pencen, separuh daripada duit pencennya disedekahkan.

  Beliau pernah bertanya, apakah yang ibunya doakan dia setiap kali lepas solat. Ibunya kata ibu doakan supaya Ali berjaya dan kaya, bagi ibu duit yang banyak supaya ibu boleh bersedekah lebih banyak! Mashaallah! Dahsyatnya doa seorang ibu sehingga menjadikan beliau benar-benar berjaya.

  Sebab itu beliau percaya, rahsia kejayaannnya adalah kerana investment ibu bapanya yang kuat bersedekah dan kuat berdoa untuk anak-anak mereka, di samping amalan keluarganya juga iaitu:

  1. Jaga solat awal waktu
  2. Jaga hubungan dengan ibu dan bapa
  3. Bersedekah

  Rahsia Kejayaan Dalam Perniagaan

  Selepas menamatkan pendidikan dalam bidang Diploma Kejuruteraan Mekanikal UTM, beliau dapat tawaran ke luar negara. Tapi ditolak kerana kesusahan keluarga dan ingin membantu keluarga.

  Memulakan perniagaan menjual kasut sukan dengan modal RM50 sahaja sehingga dapat membuka kiosk kecil bersaiz 100 kaki persegi dengan seorang pekerja. Sekarang beliau telah mempunyai 117 cawangan Al-Ikhsan dan menjadi champion dalam bidang ini selepas 26 tahun, iaitu sejak tahun 1993.

  Pesanan beliau jika ingin berjaya dalam perniagaan:

  #1 – Jangan Takut dan Jangan Mengalah

  Ketika syarikat kita kecil memang banyak masalah. Sama macam beliau juga. Kurang modal. Bank tidak mahu bagi pinjaman. Di pandang rendah terutama apabila ingin menyewa lot kedai di pasaraya-pasaraya besar. Ketika itu big player dalam bidang sukan ialah bukan bumiputra.

  Tapi anggaplah perniagaan kita macam peperangan Badar. Tentera Islam ketika itu hanya 300 orang dan tentera musuh 1000 orang. Tapi tentera Islam mendapat kemenangan besar. Yang penting yakin dengan perniagaan kita dan bersabar.

  Sekarang Al-Ikhsan adalah pemain utama dalam industri peralatan sukan di Malaysia. Dari retailer kepada wholesaler dan sekarang menjadi main distributor untuk jenama-jenama terkenal seperti Asics, Canterbury dan Teka. Paling menarik jenama-jenama ini yang mencari dan meminta Al-Ikhsan untuk menjualkan produk mereka. Bukan Al-Ikhsan yang datang kepada mereka.

  #2 – Betulkan niat dan fokus

  Seperti solat yang dimulakan dengan niat, bisnes juga kena betulkan niat. Jika niat nak menipu orang memang hidup akan huru-hara. Tapi jika niat ingin membantu orang atau pelanggan, pasti Allah akan bantu.

  Pesan beliau, fokus dalam satu bidang dan jangan mengalah. Orang yang asyik melompat dari satu perniagaan ke satu perniagaan akan susah nak berjaya atau jika berjaya pun, kejayaannya akan biasa-biasa sahaja

  Sebab itu bila beliau fokus dalam satu bidang, kita boleh mengembangkan perniagaan dalam bidang yang sama dan menjadi pakar dalam bidang itu. Perniagaan kita juga akan menjadi kuat dan insyaallah pelbagai cabaran ketika fasa ini akan dapat diatasi dengan mudah.

  Seperti beliau yang bermula sebagai retailer, wholesaler dan sekarang major distributor untuk jenama antarabangsa. Bisnes beliau masih berkait dengan peralatan sukan. Go deep, not wide! Jadikan perniagaan kita seperti akar tunjang.

  #3 – Cari ilmu dan bertindak cepat

  Sentiasa belajar dan terus amalkan ilmu itu secepat mungkin. Anak muda sekarang katanya, baca macam-macam ilmu di internet. Sertai pelbagai seminar perniagaan. Tetapi apabila tidak buat, tiadalah hasilnya.

  Seperti kita kaji buah durian. Bertahun-tahun kaji tapi tidak pernah kopek dan rasa, kita tidak akan tahu kenikmatannya.

  #4 – Jangan sibuk nak buka cawangan

  Yang ada tu mantapkan dulu. Jana kewangan semaksimum mungkin. Dah mantap, ada sistem yang terbukti berkesan, baru kembangkan.

  #5 – Jangan sibuk nak jumpa ramai orang

  Jadilah seperti helang, lone ranger tapi terbang gagah diangkasa dan digeruni.

  #6 – Jangan berlagak pandai

  Sentiasa tunjuk bodoh bila jumpa orang lain. Melainkan orang itu yang minta pendapat kita.

  #7 – Jangan malas

  Beliau semasa diperingkat awal berniaga, bekerja sehingga 18 jam setiap hari.

  Program CRS

  Syarikatnya meneruskan amalan bersedekah kedua ibubapanya. Beliau telah menubuhkan team CSR yang bertugas mencari pelajar susah setiap minggu. Memberi motivasi talk secara percuma kepada pelajar-pelajar universiti. Beliau niatkan pahalanya diberikan kepada kedua ibubapanya.

  Malah kubur ibunya sentiasa diziarahi oleh anak yatim kerana sepanjang hayat ibunya beliau ada dua rumah anak-anak yatim. Pesanan beliau, kejarlah akhirat, dunia akan mengejar kita.

   


  Disusun semula dari penulisan asal yang ditulis oleh Puan Rosfazila Ramli


   

  The post Jangan Takut dan Jangan Mengalah appeared first on SME Niaga.

  Comments Off on Jangan Takut dan Jangan Mengalah
 • news

  Kisah Kejayaan Rita Dato’ Sosilawati

  Selain daripada kejayaan Neelofa, ini salah satu lagi ikon dalam bidang kecantikan yang dikongsikan kisah kejayaannya.

  Kisah Kejayaan Rita Dato’ Sosilawati

  Terkenal dengan tagline ‘Nampak Lawa’. Puteri sulung Allahyarham Dato’ Sosilawati menjadi CEO dan menggalas tanggungjawab besar secara serta-merta pada usia 25 tahun. Peristiwa yang meruntun jiwa itu berlaku ketika 10 hari lagi umat Islam hendak menyambut Hari Raya Aidil Fitri 6 tahun (2013) yang lepas.

  Tekanan hebat yang dihadapi

  • Kehilangan ibu yang menjadi tonggak kekuatan
  • Kekalutan operasi syarikat
  • Akaun syarikat ditutup dan dibekukan oleh pihak bank sebaik sahaja peristiwa itu tersebar
  • Duit syarikat tidak boleh dikeluarkan dan pening memikirkan bagaimana hendak membayar gaji pekerja lebih-lebih lagi nak dekat raya. Beliau akhirnya meminta semua adik beradik mengeluarkan simpanan masing-masing untuk membayar gaji pekerja.
  • Hutang supplier tak boleh nak bayar.
  • Bank menagih hutang sedangkan akaun dibekukan.
  • Staff ramai yang ingin berhenti kerja sebab tidak percaya dengan kemampuan beliau yang sangat muda ketika itu untuk mengurus syarikat.
  • Cuba untuk membuka akaun lain untuk syarikat tetapi direject oleh semua bank kecuali satu bank sahaja. Beliau masih setia dengan bank tersebut sebagai tanda terima kasih.

  Walaupun berat masalah yang ditanggung, beliau tidak mengaku kalah.

  Antara tindakan yang diambil

  1. Meminta kakitangan lama dan berpengalaman agar stay bersamanya sekurang-kurangnya 6 bulan.
  2. Pergi jumpa supplier dan berbincang. Alhamdulillah supplier semua percaya kepada syarikatnya disebabkan ibunya tidak pernah culas membayar hutang. Beliau diberikan kredit selama 6 bulan.
  3. Berbincang dengan bank untuk mencari solusi terbaik untuk pembayaran hutang.

  Akaun bank syarikat dibekukan selama 5 tahun. Tahun 2015 baru kes pembekuan akaun bank selesai. Ini bermakna, beliau sebenarnya memulakan bisnes secara ZERO! Cuma beliau bernasib baik jenama NV masih dikenali dan permintaan masih ada.

  Mengapa beliau menaja Akademi Fantasia

  • Syarikat NV telah berusia 22 tahun. Pelanggan NV kebanyakannya telah berusiasekitar  35 hingga 45 tahun.
  • Beliau menaja AF dan melabur sebanyak 2.8 juta untuk mensasarkan golongan remaja, supaya NV mampu kekal lagi 20 tahun.

  Cerita disebalik tagline ‘Nampak Lawa’

  Selepas sah untuk menaja AF, pihak astro mencadangkan NV membuat tagline seperti ‘Qu Puteh’ atau ‘Terlajak Laris’. Tapi beliau kata, jika dia menjadi pengikut, selamanya beliau akan jadi orang dibelakang. Jadi beliau ingin mencari kelainan. Lagu berbentuk “jingle’ menjadi pilihan.

  Beliau mencari seorang penggubah lagu. Maka terhasillah lagu ‘Nampak Lawa’.

  Masalahnya, siapa pula akan menyanyikannya. Penggubah lagu mencadangkan seorang penyanyj. Kosnya adalah RM20K untuk hanya beberapa saat menyanyikan lagu tersebut.

  Akhirnya beliau menyuruh komposer tersebut jadikan dia sampai boleh menyanyi. Dan dia tidak malu untuk menyanyi dan beraksi sebagai model jika itu boleh menjimatkan kos.

  Pesanan Rita

  Bagaimana untuk terus kekal dan relevan dalam industri.

  • Sentiasa buat produk yang mengikut peredaran zaman. Sentiasa alert dengan perkembangan industri.
  • Jangan invest pada benda yang salah. Kena tahu iklan di majalah untuk apa. Iklan di akhbar untuk apa. Iklan di radio pula untuk apa. Bukan semua iklan menghasilkan jualan yang banyak.
  • Dahulu pada zaman ibu beliau marketing banyak di media cetak.
  • Tetapi sejak 2 tahun lepas beliau fokus 80% pemasaran di media sosial. Kos lebih murah dan capaian lebih luas
  • Sejak beliau memegang tampuk NV, keuntungan yang diperolehi 8x ganda lebih banyak berbanding pada zaman ibunya.

  Tahniah Rita. Usahawan muda yang kental dan jelas misi dan visinya.

   


  Disusun semula dari penulisan asal yang ditulis oleh Puan Rosfazila Ramli


   

  The post Kisah Kejayaan Rita Dato’ Sosilawati appeared first on SME Niaga.

  Comments Off on Kisah Kejayaan Rita Dato’ Sosilawati