Memulakan Perniagaan: Perniagaan Milikan Tunggal

Perniagaan Milikan Tunggal adalah satu bentuk perniagaan yang ditubuhkan semata-mata untuk dijalankan oleh satu orang sahaja. Semua aktiviti di dalam perniagaan tersebut menjadi tanggungjawab pemilik. Bagi perniagaan ini, liabiliti pemilik adalah tidak terhad. Tanggungan tidak berhad bermakna bahawa pemilik akan menanggung sendiri segala hutang perniagaan yang ada. Penjelasan lanjut perihal liabiliti Penjelasan lanjut mengenai liabiliti… Continue reading Memulakan Perniagaan: Perniagaan Milikan Tunggal