• System UrusNiaga

    Point Of Sales – POS Management

    Ini adalah paparan POS Management yang terdapat dalam module Point Of Sales di System Urusniaga. Fungsi Pengurusan Point Of Sale (POS) ini memaparkan semua POS console yang telah dicipta untuk syarikat yang terlibat.

    Butiran seperti nama POS, nama syarikat yang berkaitan dan grup produk ditunjukkan dalam senarai pengurusan POS. POS console boleh ditambah, disunting dan dipadam oleh Anda. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

    Comments Off on Point Of Sales – POS Management