Product / Service – Stock Operation

Ini adalah paparan Stock Operation yang terdapat dalam module Product / Service di System Urusniaga, setiap kali ada transaksi stok masuk / keluar dari kemasukan stok baru atau jualan akan direkod disini. Dengan Stock Operation ini akan memudahkan anda memantau dan mengesan stok masuk / keluar dengan sistematik dan efisyen. — sila cuba dengan gembira… Continue reading Product / Service – Stock Operation