Company – Tax Rates

Ini adalah paparan Tax Rates yang terdapat dalam module company di System Urusniaga. Fungsi kadar cukai ini membenarkan Anda untuk menambah, mengemaskini dan memadam cukai yang telah ditetapkan. Buat masa ini Cukai GST telah ditambah secara lalai dan kadar cukai 6% mengikut kadar yang ditetapkan oleh Pihak KASTAM. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my