System UrusNiaga

Job Sheet – Job sheet list

Antaramuka dokumen Job sheet yang dijana dari Invoice di System Urusniaga. Job sheet ini digunakan bagi perniagaan yang mempunyai proses pembuatan produk atau perkhidmatan yang telah ditempah oleh pelanggan, dengan job sheet ini anda boleh memberi tugasan kepada pekerja anda, mereka hanya perlu login kedalam sistem dan menukar status kepada “in progress” apabila kerja bermula dan “Completed” apabila kerja telah siap. Dengan Job sheet ini akan memudahkan anda mengurus dan memantau setiap proses pembuatan produk atau perkhidmatan yang ditempah oleh pelanggan anda dengan sistematik dan efisyen. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

system-urusniaga-jobsheet