Customers – Customers list

Ini adalah paparan customers list yang terdapat dalam module customers di System Urusniaga. Di customers list ini anda boleh menguruskan data pelanggan dengan mudah sama ada pelanggan adalah syarikat atau individu. Data penting yang boleh disimpan seperti nama, imej, tarikh lahir, telefon, e-mel dan alamat surat menyurat bagi tujuan jualan dan promosi. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my