System UrusNiaga

Accounts Reports – Customer Statements

Antaramuka laporan Customer statement yang terdapat dalam Accounts Reports di System Urusniaga. Dengan laporan ini anda boleh memantau dan mengutip bayaran tertunggak atau yang masih belum dibayar oleh pelanggan dengan menghantar penyata ini. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my