System UrusNiaga

Settings – Branding

Ini adalah paparan Brading yang terdapat dibahagian Setting System Urusniaga, yang membolehkan anda membuat tetapan bagi penjenamaan seperti menetapkan nama sistem, memuat naik imej logo header,logo login dan imej latar belakang bagi laman login yang akan membuatkan system urusniaga ini tampil seperti sistem anda sendiri. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my