System UrusNiaga

Company – Company List

Ini adalah paparan Company list yang terdapat dalam module company di System Urusniaga. Di company list ini anda boleh menguruskan data syarikat dengan mudah, System UrusNiaga menyokong pelbagai syarikat anda boleh mempunyai lebih daripada satu syarikat dalam satu sistem. Data penting yang boleh disimpan seperti nama syarikat, nombor Pendaftaran syarikat, Alamat, telefon, e-mel dan logo Syarikat, cop Syarikat dan lain-lain lagi. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my