System UrusNiaga

Expenses Type

Ini adalah paparan Expenses Type yang terdapat dalam module Purchases di System Urusniaga. Fungsi jenis perbelanjaan membenarkan Anda untuk menambah rekod perbelanjaan dan memasukkan jenis perbelanjaan yang telah dikeluarkan. Jenis perbelanjaan boleh ditambah dengan melengkapkan maklumat seperti nama jenis perbelanjaan dan penerangan. Selain itu, jenis perbelanjaan juga boleh disunting dan dipadam. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my