Maintenance – Log Activity

Ini adalah paparan Log activity yang terdapat dalam module Maintenance di System Urusniaga. Dengan Fungsi log aktiviti ini akan memudahkan anda untuk memantau dan mengesan setiap aktiviti pengguna dan operasi yang dilaku ke dalam sistem.

Setiap log masuk, penyimpanan, penyuntingan dan memadam setiap maklumat akan direkodkan di log aktiviti. Selain itu, tarikh dan masa aktiviti tersebut juga akan direkodkan bersama pengguna dan peranan pengguna tersebut. Log aktiviti ini akan disimpan selama 11 hari sahaja. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my