Employees – Leave Request

ni adalah paparan Leave Request yang terdapat dalam module Employees di System Urusniaga. Dibahagian Permohonan cuti memaparkan senarai permohonan cuti yang telah dimohon oleh pekerja anda dengan disertakan tarikh mula – akhir cuti, bilangan hari cuti dan penerangan ringkas sebab cuti. Anda juga boleh menambah permohonan cuti secara terus di Leave Request ini dan anda… Continue reading Employees – Leave Request

Employees – Payslip Item

Ini adalah paparan Payslip Item yang terdapat dalam module Employees di System Urusniaga. Dibahagian Item penyata gaji ini Anda boleh menambah item yang akan digunakan kedalam slip penyata gaji pekerja anda seperti elaun, potongan epf, socso dan lain-lain lagi mengikut kesesuaian anda. Setiap item penyata gaji yang ditambah anda boleh memilih jenis item sama ada… Continue reading Employees – Payslip Item

Employees – Pay Slip

Ini adalah paparan preview PaySlips yang terdapat dalam module Employees di System Urusniaga. Dibahagian Slip Gaji ini Anda boleh Menguruskan gaji pekerja dan upah pekerja anda dengan mudah, selain gaji pokok anda boleh memasukan elaun, potongan epf, socso dan lain-lain lagi mengikut kesesuaian anda. Anda juga boleh menetapkan slip gaji berulang untuk perkerja anda secara… Continue reading Employees – Pay Slip

Employees – Leave Type

Ini adalah paparan Leave Type yang terdapat dalam module Employees di System Urusniaga. Di bahagian Leave Type ini Anda boleh menambah jenis cuti yang diberikan kepada pekerja dengan mengikut kategori seperti cuti tahunan, sakit, bersalin dan lain-lain lagi. Setiap cuti yang ditambah anda boleh tetapkan bilangan hari cuti dan juga sebagai cuti berbayar untuk pekerja… Continue reading Employees – Leave Type

Employees – Employees List

Ini adalah paparan Employees List yang terdapat dalam module Employees di System Urusniaga. Fungsi senarai pekerja ini memaparkan butiran setiap pekerja daripada semua syarikat di dalam sistem. Butiran seperti nama syarikat, status pekerja, nombor pekerja, nama pekerja, telefon dan e-mel akan ditunjukkan dan boleh disunting serta dipadam. Anda juga dibenarkan untuk menambah pekerja baru dengan… Continue reading Employees – Employees List