Employees – Leave Type

Ini adalah paparan Leave Type yang terdapat dalam module Employees di System Urusniaga. Di bahagian Leave Type ini Anda boleh menambah jenis cuti yang diberikan kepada pekerja dengan mengikut kategori seperti cuti tahunan, sakit, bersalin dan lain-lain lagi.

Setiap cuti yang ditambah anda boleh tetapkan bilangan hari cuti dan juga sebagai cuti berbayar untuk pekerja anda. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my