• news

  Memulakan Perniagaan: Pernyataan Misi Perniagaan

  Pernyataan Misi atau dalam bahasa Inggerisnya Mission Statement adalah alat penting untuk pelan perniagaan anda. Ia ditulis dalam beberapa ayat ringkas, menyatakan intipati matlamat dan falsafah dasar perniagaan anda. Tidak kurang pentingnya, Pernyataan Misi menerangkan jenis perniagaan anda kepada pelanggan, pekerja, pembekal dan komuniti.

  Pernyataan misi mencerminkan setiap aspek perniagaan anda: pelbagai jenis produk yang anda tawarkan, harga, kualiti, perkhidmatan, kedudukan pasaran, potensi pertumbuhan, penggunaan teknologi, dan hubungan anda dengan pelanggan, pekerja, pembekal, pesaing dan komuniti.

  Berikut adalah beberapa tip untuk membuat Pernyataan misi yang berkesan.

  Pandangan orang lain

  Walaupun perniagaan anda berstatus syarikat enterprise dan milikan tunggal. Adalah wajar anda mendapatkan idea daripada sekurang-kurangnya satu orang lain untuk pernyataan misi anda. Orang lain dapat membantu anda melihat kekuatan dan kelemahan yang anda ada dan mungkin terlepas pandang. Jika anda tidak mempunyai rakan kongsi atau pelabur untuk berbincang, dapatkan pandangan dari ahli keluarga terdekat dan rakan-rakan rapat yang berilmu, pekerja atau akauntan. Walau bagaimanapun, pilih hanya yang positif sahaja, dan terima pandangan dari orang-orang yang menyokong dan benar-benar ingin melihat anda berjaya.

  Ambil masa untuk merangka

  Luangkan beberapa jam atau satu hari untuk memikirkan dan merangka kenyataan misi syarikat anda. Pernyataan misi selalunya pendek. Kebiasaannya lebih daripada satu ayat, tetapi jarang sekali melebihi satu muka surat. Malah, menulis pernyataan misi bukanlah satu proses yang singkat. Ia akan mengambil masa, untuk menggubah sebuah pernyataan misi dalam bahasa yang mudah, pada masa yang sama menerangkan jiwa dan hati sebuah organisasi, dan akan berfungsi sebagai lampu yang menjadi sumber inspirasi kepada semua yang terlibat dalam perniagaan.

  Tetapkan tarikh

  Luangkan masa untuk bertemu dengan orang yang akan membantu anda. Tulis senarai topik untuk dibincang atau difikirkan. Cari tempat yang tenang dan selesa, jauh dari telefon dan gangguan.

  Bersedia

  Jika anda melbatkan ramai orang, sediakan makanan dan minuman, senarai topik tambahan, kertas dan pensel. Tidak semua orang memahami kenyataan misi syarikat anda, jelaskan maksud dan tujuan anda sebelum memulakan perbincangan.

  Berbincang

  Pertimbangkan setiap idea, walaupun bunyinya tidak diterima akal. Merangsang idea dengan melihat Pernyataan misi lain-lain organisasi dan memikirkan atau membincangkan soalan-soalan dalam bahagian yang lepas. Jika anda bekerja dalam satu kumpulan, gunakan carta flip untuk merekodkan jawapan, supaya semua orang boleh melihatnya. Sebaik sahaja anda selesai berbincang, minta semua orang untuk menulis penyata misi individu untuk perniagaan anda. Baca pernyataan itu, pilih idea terbaik dan sesuai, gabungkan kesemua untuk menjadikan satu pernyataan.

  Gunakan perkataan yang bersemangat

  Sebaik sahaja anda mempunyai idea asas secara bertulis, anda perlu menggilap bahasa pernyataan misi. “Setiap perkataan penting,” kata Abraham Lincoln. Pernyataan misi perlu mewujudkan imej visual yang dinamik, dan memberi inspirasi untuk bertindak. Gunakan perkataan menyerlah, kata kerja dan kata sifat berwarna-warni untuk menerangkan pernyataan anda. Jangan teragak-agak untuk menggunakan perkataan seperti ‘bagus’, ‘sangat hebat’ dan ‘kagum’ untuk menambah semangat. Jika anda ingin pelanggan memuji barangan dan perkhidmatan anda, galakkan mereka memberi pujian dan minta mereka memberi sebab mengapa. Sesetengah perniagaan memberi glosari yang mentakrifkan istilah yang digunakan di dalam pernyataan misi.

  Setelah pernyataan misi anda selesai, sebarkannya kepada semua yang terlibat. Anda perlu menyebarkan pernyataan misi anda kepada orang lain di dalam dan di luar perniagaan untuk memberitahu semua orang arah tuju anda dan mengapa. Paparkan ia di pejabat anda, di mana anda, pekerja dan pelawat boleh melihat setiap hari. Cetakkan ke atas bahan-bahan syarikat, seperti brosur, pelan perniagaan dan di bahagian belakang kad perniagaan anda.

   


  Disusun semula dari penulisan asal yang ditulis di laman web SMECorp.

  Fetured Image: pixabay.com


   

  The post Memulakan Perniagaan: Pernyataan Misi Perniagaan appeared first on SME Niaga.

  Comments Off on Memulakan Perniagaan: Pernyataan Misi Perniagaan
 • news

  Memulakan Perniagaan: Objektif Perniagaan

  Objektif perniagaan adalah kenyataan khusus yang memberikan anggaran pertumbuhan atau pembangunan syarikat.  Ia penting untuk merangka arah tuju perniagaan. Jika anda menjalankan perniagaan tanpa apa-apa objektif perniagaan, anda tidak akan dapat berkembang di mana-mana arah dengan jayanya. Objektif perniagaan memberi anda pemahaman yang lebih baik mengenai di mana anda berdiri, bagaimana untuk memperbaiki keadaan dan apa perubahan yang diperlukan untuk mencapai objektif anda. Tidak mempunyai objektif perniagaan membawa kepada perniagaan yang tiada arah tuju, berkemungkinan besar akan gagal.

  Beberapa contoh Objektif Perniagaan adalah:

  • Jual 1000 unit produk A dan 500 produk B sebelum 31 Disember 2020. Atau
  • Kekalkan sekurang-kurangnya 5%  pasaran dalam segmen minuman ringan di Petaling Jaya untuk sepanjang tahun 2021.

  Apabila menetapkan objektif perniagaan, anda perlu memastikan perkara seperti berikut.

  Kuantitatif

  Ojektif perniagaan perlu dinyatakan dengan tepat. Ia tidak boleh dinyatakan samar-samar seperti, ‘jualan kami mesti bertambah!’ bertambah apa? tak tahu.

  Jangka masa khusus dan tepat

  Jangk masa yang dinyatakan dalam objektif perniagaan mestilah khusus dan tepat. Ini membantu anda untuk memahami kedudukan perniagaan anda berbanding dengan masa untuk mencapai objektif semasa anda.

  Fleksibel

  Objektif perniagaan anda mestilah fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan yang akan berlaku dalam perniagaan. Jika keadaan perniagaan berubah, objektif perniagaan perlu berubah untuk mencerminkan perubahan ini

  Mudah difahami

  Objektif perniagaan hendaklah dibuat dengan cara yang mudah difahami. Ini membantu dalam meyampaikan objektif anda kepada pelabur, pekerja, rakan-rakan dan sebagainya. Jika objektif perniagaan tidak mudah difahami, ia menjadi sangat sukar untuk dicapai.

  Realistik

  Objektif perniagaan anda mestilah realistik, jikalau ia tidak realistik dan tidak boleh dicapai, ia mungkin berakhir dengan kekecewaan diri sendiri dan pelabur.

   


  Disusun semula dari penulisan asal yang ditulis di laman web SMECorp.

  Fetured Image: pixabay.com


   

  The post Memulakan Perniagaan: Objektif Perniagaan appeared first on SME Niaga.

  Comments Off on Memulakan Perniagaan: Objektif Perniagaan
 • news

  Memulakan Perniagaan: Memilih Pekerja Utama

  Mengenal pasti pekerja utama atau key person bagi perniagaan anda adalah sangat penting. Ia bukanlah satu masalah yang besar jika syarikat anda berstatus pemilikan tunggal. Kerana hanya anda seorang  sahaja yang akan menjalankan perniagaan tersebut. Walau bagaimanapun, jika perniagaan anda melibatkan pekerja lain, maka anda perlu mengenal pasti pekerja utama untuk di beri keutamaan dan tanggung jawab yang lebih. Kejayaan dan masa depan syarikat anda bergantung kepada kemahiran, pengalaman dan usaha kakitangan penting tersebut.

  Anda perlu mengenal pasti kakitangan utama dengan memeriksa latar belakang, bidang kepakaran mereka, dan apa-apa sumbangan yang telah diberikan menambah baik perjalanan perniagaan anda. Mengetahui dan memahami visi dan misi perniagaan anda sangat membantu dalam mencari kakitangan utama yang sesuai.

   


  Disusun semula dari penulisan asal yang ditulis di laman web SMECorp.

  Fetured Image: pixabay.com


   

  The post Memulakan Perniagaan: Memilih Pekerja Utama appeared first on SME Niaga.

  Comments Off on Memulakan Perniagaan: Memilih Pekerja Utama
 • news

  Memulakan Perniagaan: Perniagaan Milikan Tunggal

  Perniagaan Milikan Tunggal adalah satu bentuk perniagaan yang ditubuhkan semata-mata untuk dijalankan oleh satu orang sahaja. Semua aktiviti di dalam perniagaan tersebut menjadi tanggungjawab pemilik. Bagi perniagaan ini, liabiliti pemilik adalah tidak terhad. Tanggungan tidak berhad bermakna bahawa pemilik akan menanggung sendiri segala hutang perniagaan yang ada.

  Penjelasan lanjut perihal liabiliti

  Penjelasan lanjut mengenai liabiliti yang tidak terhad seperti berikut. Jika perniagaan Milikan Tunggal gagal atau dia tidak berupaya untuk membayar balik hutang, pemiutang mempunyai hak untuk mendakwa dan mendapatkan perintah mahkamah untuk menuntut hutang yang terhutang oleh perniagaan, terhadap aset peribadinya. Aset peribadi bermakna simpanan wang tunai, rumah, kereta dan lain-lain ‘barang persendirian yang boleh dijadikan tunai’ untuk membayar balik hutang yang dibuat oleh pemilik perniagaan.

  Kelebihan

  • Bentuk perniagaan ini murah dan mudah untuk ditubuhkan, dan ia hanya memerlukan dokumentasi dan kertas kerja yang minima.
  • Tidak banyak garis panduan dan formaliti di mana tidak ada keperluan untuk melantik juruaudit, setiausaha syarikat atau ejen cukai.
  • Pemilik tidak perlu mendedahkan penyata kewangan kepada orang ramai.
  • Mudah untuk mengubah struktur perniagaan jika perniagaan berkembang, atau jika ingin menutup perniagaan.

  Kelemahan

  • Liabiliti yang tidak terhad, bermakna semua aset peribadi pemilik menghadapi risiko sekiranya keadaan menjadi buruk.
  • Peluang untuk merancang keperluan cukai adalah terhad kerana tidak boleh mengasingkan keuntungan atau kerugian perniagaan yang dibuat dengan ahli keluarga.
  • Pemilik perniagaan bertanggungjawab untuk membayar cukai ke atas semua pendapatan yang diperolehi.

   


  Disusun semula dari penulisan asal yang ditulis di laman web SMECorp.

  Fetured Image: pixabay.com


   

  The post Memulakan Perniagaan: Perniagaan Milikan Tunggal appeared first on SME Niaga.

  Comments Off on Memulakan Perniagaan: Perniagaan Milikan Tunggal