Memulakan Perniagaan: Pernyataan Misi Perniagaan

Pernyataan Misi atau dalam bahasa Inggerisnya Mission Statement adalah alat penting untuk pelan perniagaan anda. Ia ditulis dalam beberapa ayat ringkas, menyatakan intipati matlamat dan falsafah dasar perniagaan anda. Tidak kurang pentingnya, Pernyataan Misi menerangkan jenis perniagaan anda kepada pelanggan, pekerja, pembekal dan komuniti. Pernyataan misi mencerminkan setiap aspek perniagaan anda: pelbagai jenis produk yang… Continue reading Memulakan Perniagaan: Pernyataan Misi Perniagaan

Memulakan Perniagaan: Objektif Perniagaan

Objektif perniagaan adalah kenyataan khusus yang memberikan anggaran pertumbuhan atau pembangunan syarikat.¬† Ia penting untuk merangka arah tuju perniagaan. Jika anda menjalankan perniagaan tanpa apa-apa objektif perniagaan, anda tidak akan dapat berkembang di mana-mana arah dengan jayanya. Objektif perniagaan memberi anda pemahaman yang lebih baik mengenai di mana anda berdiri, bagaimana untuk memperbaiki keadaan dan… Continue reading Memulakan Perniagaan: Objektif Perniagaan

Memulakan Perniagaan: Memilih Pekerja Utama

Mengenal pasti pekerja utama atau key person bagi perniagaan anda adalah sangat penting. Ia bukanlah satu masalah yang besar jika syarikat anda berstatus pemilikan tunggal. Kerana hanya anda seorang¬† sahaja yang akan menjalankan perniagaan tersebut. Walau bagaimanapun, jika perniagaan anda melibatkan pekerja lain, maka anda perlu mengenal pasti pekerja utama untuk di beri keutamaan dan… Continue reading Memulakan Perniagaan: Memilih Pekerja Utama

Memulakan Perniagaan: Perniagaan Milikan Tunggal

Perniagaan Milikan Tunggal adalah satu bentuk perniagaan yang ditubuhkan semata-mata untuk dijalankan oleh satu orang sahaja. Semua aktiviti di dalam perniagaan tersebut menjadi tanggungjawab pemilik. Bagi perniagaan ini, liabiliti pemilik adalah tidak terhad. Tanggungan tidak berhad bermakna bahawa pemilik akan menanggung sendiri segala hutang perniagaan yang ada. Penjelasan lanjut perihal liabiliti Penjelasan lanjut mengenai liabiliti… Continue reading Memulakan Perniagaan: Perniagaan Milikan Tunggal